18.11.2014

2. Stakeholder Workshop - Leuven (BE)

18. November 2014, 12.30 – 17.00

First Stakeholder Workshop in January 2014

First Stakeholder Workshop in January 2014

First Stakeholder Workshop in January 2014

Dutch Event

De evaluatietool evalueren binnen RouteCoach – input en voorkeuren van de stakeholders


Deze workshop is een onderdeel van het Europese Interreg project NISTO (www.nisto-project.eu) en van het regionale demonstratieproject RouteCoach (www.routecoach.be). Binnen NISTO wordt een nieuw en gebruiksvriendelijk evaluatietool voor mobiliteitsprojecten ontwikkeld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle stakeholders. Op dit moment is een evaluatiekader opgesteld en is het klaar om getest te worden binnen de 5 regionale demonstraties, waaronder RouteCoach.
Mobiel 21, de VUB, de Provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven organiseren deze workshop dan ook om alle stakeholders te informeren en betrekken bij de verdere ontwikkeling van dit evaluatiekader om uiteindelijk tot de evaluatietoolkit te komen. Daarin is het ook relevant om betrokkenen te informeren over de stand van zaken van het demonstratieproject RouteCoach. De betrokkenheid start al bij de registratie. We vragen aan alle stakeholders of door ons geformuleerde objectieven ook die van de stakeholders zijn. Tijdens de workshop zal ook gevraagd worden deze tegen elkaar af te wegen.
RouteCoach is een website en een Android applicatie die data verzameld over verplaatsingen in en naar de regio Leuven (modus, tijdstip, duur, route, problemen…) en na verloop van tijd geeft ze advies voor een andere mobiele lifestyle en daagt ze gebruikers ook uit om eens op een andere manier te proberen: een andere route, een andere wijze, een ander tijdstip...
Door het gebruik van de app en de website leren gebruikers ook iets bij over het eigen gedrag, het gedrag van andere en beïnvloeden ze het beleid. Want het beleid wil leren uit deze data en ze gebruiken in de toekomst.

Tijdens de workshop zullen app en website met al hun kenmerken worden voorgesteld, net zoals de data en beelden die er uit komen. Stad Leuven en provincie Vlaams-Brabant vertellen meer over wat ze verwachten van RouteCoach als input voor het beleid en wat zij er mee zullen doen.

Inschrijven