03.12.2014

2. Stakeholder Workshop - Breda (NL)

3. December 2014


Dutch Event

 

NISTO en Bikeprint: Stakeholder workshop - 3/12/2014


Input en voorkeuren van de stakeholders.


Met het Europese Interreg project NISTO (www.nistoproject.eu) willen de partners een evaluatie en planningstoolkit maken voor mobiliteitsprojecten. Deze tool moet gebruikt kunnen worden in alle Europese landen en moet ook toepasbaar zijn voor planners. Een integraal evaluatiekader is opgezet en wordt getest in de verschillende regionale demonstratieprojecten.

BikePRINT (www.bikeprint.nl ) is het demonstratieproject van de NHTV Breda in Nederland binnen het NISTO project. Met BikePRINT zijn de resultaten uit het B-Riders (fietsstimulerings)project gevisualiseerd en tevens de potentie van de mogelijke snelfietsroutes in Noord-Brabant berekend.
Het evaluatiekader heeft als doel om projecten op het gebied van verkeer en vervoer vanuit een complete duurzame invalshoek te benaderen. De afweging voor de aanleg van nieuwe snelfietsroutes in Brabant staat in de workshop centraal. Naast de bereikbaarheid wordt ook gekeken naar de duurzaamheid vanuit economisch, sociaal als milieu oogpunt. Dit kan tot andere beleidskeuzen leiden dan vanuit een van de invalshoeken.

In deze workshop willen de NHTV in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de Vrije Universiteit Brussel alle stakeholders informeren over de stand van zaken van het NISTO evaluatiekader, van het verloop van BikePRINT maar met name input vragen van de stakeholders op het evaluatiekader, specifiek toegepast op de mogelijke snelfietsroutes in Brabant.

We vragen je om kort ook een aantal vragen te beantwoorden. Dit zijn vragen die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van de evaluatietool, en voor de evaluatie van BikePRINT. De resultaten worden als input gebruikt tijdens de workshop zelf. We vragen naar je persoonsgegevens, maar dat is enkel relevant voor de inschrijving voor de workshop. Deze gegevens worden niet gebruikt voor de verwerking van de andere vragen.

Deadline voor registratie is 21 november.

 

Inschrijven