• NISTO Toolkit

    NISTO Toolkit The NISTO Toolkit is free of charge. Available via www.mamca.be/en/our-portfolio/ ...

NISTO – Nieuw geïntegreerde slimme transportopties

Het doel van NISTO is het ontwikkelen van een transnationaal toepasbare ??evaluatie- en planningstoolkit ten behoeve van mobiliteitsprojecten, die door planners kan worden ingezet en aangepast naar lokale omstandigheden. De NISTO partners zijn van meningzowel de drie pijlers van duurzaamheid (economie, omgeving en samenleving) als het nauw betrekken van belanghebbenden bij het evaluatieproces essentieel zijn voor het ontwikkelen van goed functionerende mobiliteitsprojecten.

 

• Looptjd van het project: juni 2013 t/m december 2015

• Budget: 2.928 m EUR

 

De NISTO Toolkit is vervangen door de mamca.be software en is te raadplegen via http://www.mamca.be/en/our-portfolio/

De projectpartners